Jau ketvirti metai mūsų mokykloje  ketvirtokų pasiekimai vertinami naudojant   Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus.

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2014–2015 m. m.

 

 

 

Nurodyto dalyko standartizuotas testas / klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 29 d.

Balandžio 29 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Balandžio 30 d

Balandžio 30 d

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Gegužės 4d.

 

 

Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

 

 

Mokyklos administracija

 

 

2015m. kovo 25 d. mokykloje vyko Kupiškio r. ugdymo įstaigų ketvirtų klasių mokinių diktanto konkursas. Iš viso dalyvavo 20 mokinių iš 9 mokyklų. Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių gerais rezultatais:

POVILAS UCKUS (4a) – II vieta,

FAUSTA SVIRSKYTĖ (4a)- III vieta

 VAKARĖ GRIGALIŪNAITĖ (4a) -  III  vieta

GABRIELĖ KURULYTĖ (4b) – IV vieta

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Gladutienė

 

 

VASARIO 24 DIENĄ PREZIDENTŪROJE IŠKILMINGAI PAGERBTI PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS INICIATYVOS „ VASARIO 16-ĄJĄ ŠVĘSK IŠRADINGAI“ NUGALĖTOJAI. TARP JŲ- IR KUPIŠKĖNŲ INKILŲ AKCIJA „SKAMBANTI TĖVYNĖS GIESMĖ“, INICIJUOTA KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO REŽISIERĖS VILIJOS MORKŪNAITĖS.

 

Kupiškio jaunuomenei drauge su akcijos idėjos autore atstovavo Kupos pradinės mokyklos mokinės Evelina  Burokaitė, Vilija Žiūkaitė ir mokytoja Alė Songailienė.

 

 

 

 

Vasario mėn. mokykloje  piešinių parodėlę „Mano svajonių mokykla“ surengė Kupiškio l/d „Obelėlė“ priešmokyklinukai.  Ačiū jiems!

Pavaduotoja  ugdymui  G.Gladutienė

 

Elektronins dienynas