VASARIO 24 DIENĄ PREZIDENTŪROJE IŠKILMINGAI PAGERBTI PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS INICIATYVOS „ VASARIO 16-ĄJĄ ŠVĘSK IŠRADINGAI“ NUGALĖTOJAI. TARP JŲ- IR KUPIŠKĖNŲ INKILŲ AKCIJA „SKAMBANTI TĖVYNĖS GIESMĖ“, INICIJUOTA KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO REŽISIERĖS VILIJOS MORKŪNAITĖS.

 

Kupiškio jaunuomenei drauge su akcijos idėjos autore atstovavo Kupos pradinės mokyklos mokinės Evelina  Burokaitė, Vilija Žiūkaitė ir mokytoja Alė Songailienė.

 

 

 

 

Vasario mėn. mokykloje  piešinių parodėlę „Mano svajonių mokykla“ surengė Kupiškio l/d „Obelėlė“ priešmokyklinukai.  Ačiū jiems!

Pavaduotoja  ugdymui  G.Gladutienė

 

 

 

Gerb. Tėveliai,

Esame labai dėkingi, kad remiate mokyklą skirdami  dalį savo pajamų mokesčio (2%). Šios papildomos lėšos padeda gerinti Jūsų vaiko ugdymo(si) aplinką. Maloniai prašome ir šiemet paremti mokyklą.

Pervesti 2% arba 1% pajamų mokesčio galite elektroniniu būdu arba užpildydami formą mokesčių inspekcijoje.

Mokyklos rekvizitai:

Kupiškio Kupos pradinė mokykla

Krantinės g.24, Kupiškis

Įmonės kodas: 190052624

Sąskaitos Nr.: LT 034010043400170525

 

Mokyklos administracija

 

 

Kupiškio Kupos pradinė mokykla 2014m. vertino 4 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, naudodama Nacionalinio egzaminų centro (NEC) vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ parengtais standartizuotais testais (ST).

Atliktus testus vertino NEC.  2014m. spalio mėn. mokykla gavo 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo,  panaudojant projekte parengtus standartizuotus vertinimo įrankius, ataskaitą.

Ataskaitoje teikiama informacija, kuria vadovaujantis galima spręsti apie mokyklos darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Prieš mokyklai pateikiant šią ataskaitą, kiekvienam standartizuotus testus atlikusiam mokiniui buvo parengta individuali lyginamoji ataskaita (su išsamiais paaiškinimais mokinio tėvams apie standartizuotus testus ir jų rezultatų interpretavimą) apie jo atliktų ST rezultatus: 4 klasės mokinio pasiektą kalbos (atskirai skaitymo ir rašymo), matematikos mokymosi pasiekimų lygį, kiekvieno mokinio pasiekimus pagal atskiras testuojamų dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis. Mokiniui skirtoje individualioje ataskaitoje taip pat buvo pateikti duomenys, kaip pagal mokymosi pasiekimų lygius pasiskirsto mokyklos ir klasės, kurioje jis mokosi, ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Mokyklai buvo parengta ir pateikta trumpa ataskaita apie apibendrintus pagrindinius mokyklos ir klasių ST rezultatus.

Jūsų dėmesiui pateikiame 4 klasių mokinių atliktų visų testų "Standartizuoto  pridėtinės vertės rodiklio" diagramą.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Gladutienė

 

2015 m.  sausio 29 d.  vyko  mokyklinis  2-4 kl.  diktanto  konkursas. Dalyvavo  42   mokiniai.

 

15   antrokų rašė  39  žodžių diktantą.  Raštingiausi antrokai:

1.      EIVIDAS BURBULAS,   2a  klasė;

2.      ADOMAS VAIČIUS,   2a klasė;

3.      GABRIELĖ PETRULYTĖ, 2b klasė

4.      ELIGIJUS DZIKAVIČIUS,  2b klasė;

 

         14 trečiokų rašė  58  žodžių diktantą.  Raštingiausi  trečiokai:

1.      ORESTAS LATOŽA,  3a klasė;

2.      VILTĖ JAKUBKAITĖ,  3a klasė;

3.      DOVILĖ KAZLAUSKAITĖ,  3a klasė;

4.      LAURYNAS REMEIKIS ,  3b klasė;

5.      MIGLĖ TAMOŠIŪNAITĖ,  3b klasė;

 

                   13  ketvirtokų   rašė  72  žodžių diktantą. Raštingiausi  ketvirtokai:

1.       FAUSTA SVIRSKYTĖ,  4a klasė;

2.      POVILAS UCKUS,  4a klasė;

3.      VAKARĖ GRIGALIŪNAITĖ,  4a klasė;

4.       GABRIELĖ KURULYTĖ,  4b klasė.

Šie mokiniai rašydami diktantą nei karto nesuklydo. Sveikiname juos ir taip pat dėkojame  visiems  diktanto konkurse dalyvavusiems mokiniams ir jų mokytojoms. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G.Gladutienė

 

 

 

Elektronins dienynas